Hà Nội => Hạ Long

1 chiều

Giá 2,000K giảm còn 1,450K

Hà Nội => Hạ Long

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 4,000K giảm còn 3,000K

Hà Nội => Hạ Long

Đi trong ngày

Giá 2,800K giảm còn 1,900K

Hà Nội => Hạ Long

2 ngày 1 đêm

Giá 4,000K giảm còn 2,900K

Hà Nội => Hạ Long

3 ngày 2 đêm

Giá 5,500K giảm còn 4,100K

Hà Nội => Hạ Long

4 ngày 3 đêm

Giá 7,000K giảm còn 5,100K

Hà Nội => Hạ Long

1 chiều

Giá 2,200K giảm còn 1,600K

Hà Nội => Hạ Long

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 4,300K giảm còn 3,400K

Hà Nội => Hạ Long

Đi trong ngày

Giá 3,100K giảm còn 2,100K

Hà Nội => Hạ Long

2 ngày 1 đêm

Giá 4,500K giảm còn 3,300K

Hà Nội => Hạ Long

3 ngày 2 đêm

Giá 6,000K giảm còn 4,400K

Hà Nội => Hạ Long

4 ngày 3 đêm

Giá 7,500K giảm còn 5,500K

Hà Nội => Hạ Long

1 chiều

Giá 3,200K giảm còn 2,500K

Hà Nội => Hạ Long

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 6,000K giảm còn 4,800K

Hà Nội => Hạ Long

Đi trong ngày

Giá 4,200K giảm còn 3,200K

Hà Nội => Hạ Long

2 ngày 1 đêm

Giá 6,000K giảm còn 4,700K

Hà Nội => Hạ Long

3 ngày 2 đêm

Giá 8,000K giảm còn 5,900K

Hà Nội => Hạ Long

4 ngày 3 đêm

Giá 1,000K giảm còn 7,200K

Hà Nội => Hạ Long

1 chiều

Giá 4,500K giảm còn 3,500K

Hà Nội => Hạ Long

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 9,000K giảm còn 7,500K

Hà Nội => Hạ Long

Đi trong ngày

Giá 6,000K giảm còn 4,200K

Hà Nội => Hạ Long

2 ngày 1 đêm

Giá 8,800K giảm còn 6,900K

Hà Nội => Hạ Long

3 ngày 2 đêm

Giá 1,100K giảm còn 8,000K

Hà Nội => Hạ Long

4 ngày 3 đêm

Giá 13,000K giảm còn 9,800K

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách Liên Minh

Đkkd Số : 0107504497 Ngày 13/07/2016

Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội Cấp

Mã: 1368

Taxi Nội Bài

Top
Xe tiện chuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài : 1900 0370
Chào mừng bạn đã đến với TaxiGo.
Nếu cần thông tin hãy chat với mình nhé.
Chào bạn :)
✓ Đã gửi
Đặt xe ngay
Chat trực tuyến
Liên hệ