TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

1 chiều

Giá 1,400K giảm còn 1,150K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 2,500K giảm còn 2,185K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

Đi trong ngày

Giá 1,800K giảm còn 1,725K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

2 ngày 1 đêm

Giá 2,900K giảm còn 2,760K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

3 ngày 2 đêm

Giá 4,200K giảm còn 4,025K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

1 chiều

Giá 1,700K giảm còn 1,380K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 2,800K giảm còn 2,645K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

Đi trong ngày

Giá 2,200K giảm còn 1,955K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

2 ngày 1 đêm

Giá 3,600K giảm còn 3,105K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

3 ngày 2 đêm

Giá 4,800K giảm còn 4,485K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

1 chiều

Giá 2,500K giảm còn 2,300K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 4,900K giảm còn 4,370K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

Đi trong ngày

Giá 3,200K giảm còn 2,875K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

2 ngày 1 đêm

Giá 4,600K giảm còn 4,255K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

3 ngày 2 đêm

Giá 6,000K giảm còn 5,750K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

1 chiều

Giá 4,000K giảm còn 4,140K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 8,000K giảm còn 8,050K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

Đi trong ngày

Giá 5,000K giảm còn 4,945K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

2 ngày 1 đêm

Giá 8,000K giảm còn 7,360K

TP.Hồ Chí Minh => Vũng Tàu

3 ngày 2 đêm

Giá 10,000K giảm còn 8,970K

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách Liên Minh

Đkkd Số : 0107504497 Ngày 13/07/2016

Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội Cấp

Mã: 1368

Taxi Nội Bài

Top
Xe tiện chuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài : 1900 0370
Chào mừng bạn đã đến với TaxiGo.
Nếu cần thông tin hãy chat với mình nhé.
Chào bạn :)
✓ Đã gửi
Đặt xe ngay
Chat trực tuyến
Liên hệ