Hà Nội => Cát Hải 1 chiều

Đi một chiều cao tốc Hải Phòng đến Phà Gót, Cát Hải . Xe không qua phà. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 200k.

Giá 1,500K giảm còn 1,200K

Hà Nội <=> Cát Hải

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Xe đi tới phà Gót, Cát Hải, Xe không qua phà Giá đã bao gồm phí cao tốc 400k.

Giá 3,000K giảm còn 2,200K

Hà Nội <=> Cát Bà 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Xe qua phà Gót sang Cát Bà. Miễn phí đi lại tại Cát Bà 30km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, phí phà 400k, miễn phí chờ.

Giá 4,500K giảm còn 3,500K

Hà Nội <=> Cát Bà 3 ngày

Đi 2 chiều, 3 ngày xe ở lại phục vụ. Xe qua phà Gót sang Cát Bà. Miễn phí đi lại tại Cát Bà 40km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, phí phà 400k, miễn phí chờ.

Giá 5,700K giảm còn 4,500K

Hà Nội => Cát Hải 1 chiều

Đi một chiều cao tốc Hải Phòng đến Phà Gót, Cát Hải . Xe không qua phà. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 200k.

Giá 1,800K giảm còn 1,400K

Hà Nội <=> Cát Hải

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Xe đi tới phà Gót, Cát Hải, Xe không qua phà Giá đã bao gồm phí cao tốc 400k.

Giá 3,600K giảm còn 2,600K

Hà Nội <=> Cát Bà 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Xe qua phà Gót sang Cát Bà. Miễn phí đi lại tại Cát Bà 30km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, phí phà 400k, miễn phí chờ.

Giá 5,500K giảm còn 4,200K

Hà Nội <=> Cát Bà 3 ngày

Đi 2 chiều, 3 ngày xe ở lại phục vụ. Xe qua phà Gót sang Cát Bà. Miễn phí đi lại tại Cát Bà 40km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, phí phà 400k, miễn phí chờ.

Giá 6,900K giảm còn 5,200K

Hà Nội => Cát Hải 1 chiều

Đi một chiều cao tốc Hải Phòng đến Phà Gót, Cát Hải . Xe không qua phà. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 200k.

Giá 2,900K giảm còn 2,200K

Hà Nội <=> Cát Hải

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Xe đi tới phà Gót, Cát Hải, Xe không qua phà Giá đã bao gồm phí cao tốc 400k.

Giá 5,200K giảm còn 4,000K

Hà Nội <=> Cát Bà 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Xe qua phà Gót sang Cát Bà. Miễn phí đi lại tại Cát Bà 30km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, phí phà 400k, miễn phí chờ.

Giá 6,800K giảm còn 5,500K

Hà Nội <=> Cát Bà 3 ngày

Đi 2 chiều, 3 ngày xe ở lại phục vụ. Xe qua phà Gót sang Cát Bà. Miễn phí đi lại tại Cát Bà 40km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, phí phà 400k, miễn phí chờ.

Giá 8,500K giảm còn 6,800K

GIỮ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN NHÉ

Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài

Top
Xe tiện chuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài : 1900 0370
Chào mừng bạn đã đến với TaxiGo.
Nếu cần thông tin hãy chat với mình nhé.
Chào bạn :)
✓ Đã gửi
Đặt xe ngay
Chat trực tuyến
Liên hệ