Hà Nội => Đồ Sơn 1 chiều

Đi một chiều cao tốc Hải Phòng. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 200k.

Giá 1,400K giảm còn 1,150K

Hà Nội <=> Đồ Sơn 1 ngày

Đi 2 chiều Trong ngày, Sáng đi Chiều tối về (10 giờ). Miễn phí đi lại tại Đồ Sơn 20km. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, miễn phí chờ.

Giá 2,200K giảm còn 1,650K

Hà Nội <=> Đồ Sơn 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Đồ Sơn 30km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, miễn phí chờ.

Giá 3,300K giảm còn 2,450K

Hà Nội <=> Đồ Sơn

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Giá đã bao gồm phí cao tốc 400k.

Giá 2,800K giảm còn 2,200K

Hà Nội => Đồ Sơn 1 chiều

Đi một chiều cao tốc Hải Phòng. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 200k.

Giá 1,700K giảm còn 1,350K

Hà Nội <=> Đồ Sơn 1 ngày

Đi 2 chiều Trong ngày, Sáng đi Chiều tối về (10 giờ). Miễn phí đi lại tại Đồ Sơn 20km. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, miễn phí chờ.

Giá 2,500K giảm còn 1,800K

Hà Nội <=> Đồ Sơn 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Đồ Sơn 30km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, miễn phí chờ.

Giá 3,500K giảm còn 2,700K

Hà Nội <=> Đồ Sơn

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Giá đã bao gồm phí cao tốc 400k.

Giá 3,400K giảm còn 2,600K

Hà Nội => Đồ Sơn 1 chiều

Đi một chiều cao tốc Hải Phòng. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 200k.

Giá 2,500K giảm còn 2,200K

Hà Nội <=> Đồ Sơn 1 ngày

Đi 2 chiều Trong ngày, Sáng đi Chiều tối về (10 giờ). Miễn phí đi lại tại Đồ Sơn 20km. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, miễn phí chờ.

Giá 3,500K giảm còn 2,700K

Hà Nội <=> Đồ Sơn 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Đồ Sơn 30km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 400k, miễn phí chờ.

Giá 4,400K giảm còn 3,700K

Hà Nội <=> Đồ Sơn

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Giá đã bao gồm phí cao tốc 400k.

Giá 5,000K giảm còn 4,000K

GIỮ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN NHÉ

Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài

Top
Xe tiện chuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài : 1900 0370
Chào mừng bạn đã đến với TaxiGo.
Nếu cần thông tin hãy chat với mình nhé.
Chào bạn :)
✓ Đã gửi
Đặt xe ngay
Chat trực tuyến
Liên hệ