Hà Nội => Tour Hà Giang

Đi một chiều cao tốc. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 3,200K giảm còn 2,500K

Hà Nội <=> Hà Giang 3 ngày

Hà Nội => Hà Giang, Quản Bạ, Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Lũng Cú... Đi 3 ngày lái xe phục vụ theo đoàn Giới hạn 1,100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 11,000K giảm còn 5,900K

Hà Nội <=> Hà Giang 4 ngày

Hà Nội => Hà Giang, Quản Bạ, Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Lũng Cú... Đi 4 ngày lái xe phục vụ theo đoàn Giới hạn 1,100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 12,000K giảm còn 6,800K

Hà Nội <=> Hà Giang 5 ngày

Hà Nội => Hà Giang, Quản Bạ, Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Lũng Cú... Đi 5 ngày lái xe phục vụ theo đoàn Giới hạn 1,100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc

Giá 9,500K giảm còn 7,800K

Hà Nội <=> Hà Giang Đưa đi đón về

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Giá đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 5,300K giảm còn 4,700K

Hà Nội => Tour Hà Giang

Đi một chiều cao tốc. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 4,300K giảm còn 3,200K

Hà Nội <=> Hà Giang 3 ngày

Hà Nội => Hà Giang, Quản Bạ, Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Lũng Cú... Đi 3 ngày lái xe phục vụ theo đoàn Giới hạn 1,100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 12,000K giảm còn 6,900K

Hà Nội <=> Hà Giang 4 ngày

Hà Nội => Hà Giang, Quản Bạ, Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Lũng Cú... Đi 4 ngày lái xe phục vụ theo đoàn Giới hạn 1,100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 14,000K giảm còn 7,800K

Hà Nội <=> Hà Giang 5 ngày

Hà Nội => Hà Giang, Quản Bạ, Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Lũng Cú... Đi 5 ngày lái xe phục vụ theo đoàn Giới hạn 1,100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc

Giá 11,000K giảm còn 8,800K

Hà Nội <=> Hà Giang Đưa đi đón về

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Giá đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 6,500K giảm còn 5,500K

Hà Nội => Tour Hà Giang

Đi một chiều cao tốc. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 5,200K giảm còn 4,600K

Hà Nội <=> Hà Giang 3 ngày

Hà Nội => Hà Giang, Quản Bạ, Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Lũng Cú... Đi 3 ngày lái xe phục vụ theo đoàn Giới hạn 1,100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 13,500K giảm còn 8,500K

Hà Nội <=> Hà Giang 4 ngày

Hà Nội => Hà Giang, Quản Bạ, Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Lũng Cú... Đi 4 ngày lái xe phục vụ theo đoàn Giới hạn 1,100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 16,500K giảm còn 9,500K

Hà Nội <=> Hà Giang 5 ngày

Hà Nội => Hà Giang, Quản Bạ, Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Lũng Cú... Đi 5 ngày lái xe phục vụ theo đoàn Giới hạn 1,100km Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc

Giá 12,900K giảm còn 10,500K

Hà Nội <=> Hà Giang Đưa đi đón về

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Giá đã bao gồm phí cao tốc.

Giá 9,200K giảm còn 7,900K

GIỮ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN NHÉ

Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài

Top
Xe tiện chuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài : 1900 0370
Chào mừng bạn đã đến với TaxiGo.
Nếu cần thông tin hãy chat với mình nhé.
Chào bạn :)
✓ Đã gửi
Đặt xe ngay
Chat trực tuyến
Liên hệ