Hà Nội => Hạ Long

1 chiều

Giá 2,000K giảm còn 1,840K

Hà Nội => Hạ Long

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 4,000K giảm còn 3,450K

Hà Nội => Hạ Long

Đi trong ngày

Giá 2,800K giảm còn 2,415K

Hà Nội => Hạ Long

2 ngày 1 đêm

Giá 4,000K giảm còn 3,565K

Hà Nội => Hạ Long

3 ngày 2 đêm

Giá 5,500K giảm còn 4,715K

Hà Nội => Hạ Long

4 ngày 3 đêm

Giá 7,000K giảm còn 5,865K

Hà Nội => Hạ Long

1 chiều

Giá 2,200K giảm còn 2,070K

Hà Nội => Hạ Long

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 4,300K giảm còn 3,910K

Hà Nội => Hạ Long

Đi trong ngày

Giá 3,100K giảm còn 2,645K

Hà Nội => Hạ Long

2 ngày 1 đêm

Giá 4,500K giảm còn 3,910K

Hà Nội => Hạ Long

3 ngày 2 đêm

Giá 6,000K giảm còn 5,060K

Hà Nội => Hạ Long

4 ngày 3 đêm

Giá 7,500K giảm còn 6,325K

Hà Nội => Hạ Long

1 chiều

Giá 3,200K giảm còn 2,875K

Hà Nội => Hạ Long

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 6,000K giảm còn 5,520K

Hà Nội => Hạ Long

Đi trong ngày

Giá 4,200K giảm còn 3,910K

Hà Nội => Hạ Long

2 ngày 1 đêm

Giá 6,000K giảm còn 5,405K

Hà Nội => Hạ Long

3 ngày 2 đêm

Giá 8,000K giảm còn 6,785K

Hà Nội => Hạ Long

4 ngày 3 đêm

Giá 1,000K giảm còn 8,280K

Hà Nội => Hạ Long

1 chiều

Giá 4,500K giảm còn 4,600K

Hà Nội => Hạ Long

2 chiều (xe không ở lại chờ)

Giá 9,000K giảm còn 8,625K

Hà Nội => Hạ Long

Đi trong ngày

Giá 6,000K giảm còn 5,060K

Hà Nội => Hạ Long

2 ngày 1 đêm

Giá 8,800K giảm còn 7,935K

Hà Nội => Hạ Long

3 ngày 2 đêm

Giá 1,100K giảm còn 9,200K

Hà Nội => Hạ Long

4 ngày 3 đêm

Giá 13,000K giảm còn 11,270K

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Hành Khách Liên Minh

Đkkd Số : 0107504497 Ngày 13/07/2016

Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội Cấp

Mã: 1368

Taxi Nội Bài

Top
Xe tiện chuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài : 1900 0370
Chào mừng bạn đã đến với TaxiGo.
Nếu cần thông tin hãy chat với mình nhé.
Chào bạn :)
✓ Đã gửi
Đặt xe ngay
Chat trực tuyến
Liên hệ