Hà Nội => Hạ Long 1 chiều

Đi một chiều cao tốc Hải Phòng. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 250k.

Giá 1,700K giảm còn 1,200K

Hà Nội => Hạ Long 1 ngày

Đi 2 chiều Trong ngày, Sáng đi Chiều tối về (10 giờ). Miễn phí đi lại tại Hạ Long 20km. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 500k, miễn phí chờ.

Giá 2,700K giảm còn 1,900K

Hà Nội => Hạ Long 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Hạ Long 30km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 300k, miễn phí chờ.

Giá 3,600K giảm còn 2,700K

Hà Nội <=> Hạ Long 3 ngày

Đi 2 chiều, 3 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Hạ Long 40km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 600k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 4,600K giảm còn 3,700K

Hà Nội <=> Hạ Long

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Giá đã bao gồm phí cao tốc 500k.

Giá 3,600K giảm còn 2,300K

Hà Nội => Hạ Long 1 chiều

Đi một chiều cao tốc Hải Phòng. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 250k.

Giá 2,100K giảm còn 1,400K

Hà Nội => Hạ Long 1 ngày

Đi 2 chiều Trong ngày, Sáng đi Chiều tối về (10 giờ). Miễn phí đi lại tại Hạ Long 20km. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 500k, miễn phí chờ.

Giá 2,800K giảm còn 2,200K

Hà Nội => Hạ Long 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Hạ Long 30km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 300k, miễn phí chờ.

Giá 4,200K giảm còn 2,900K

Hà Nội <=> Hạ Long 3 ngày

Đi 2 chiều, 3 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Hạ Long 40km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 600k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 5,500K giảm còn 4,000K

Hà Nội <=> Hạ Long

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Giá đã bao gồm phí cao tốc 500k.

Giá 4,200K giảm còn 2,600K

Hà Nội => Hạ Long 1 chiều

Đi một chiều cao tốc Hải Phòng. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 250k.

Giá 2,900K giảm còn 1,800K

Hà Nội => Hạ Long 1 ngày

Đi 2 chiều Trong ngày, Sáng đi Chiều tối về (10 giờ). Miễn phí đi lại tại Hạ Long 20km. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 500k, miễn phí chờ.

Giá 3,800K giảm còn 2,900K

Hà Nội => Hạ Long 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Hạ Long 30km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 300k, miễn phí chờ.

Giá 5,500K giảm còn 4,000K

Hà Nội <=> Hạ Long 3 ngày

Đi 2 chiều, 3 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Hạ Long 40km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 600k Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc, phí chờ.

Giá 7,000K giảm còn 5,500K

Hà Nội <=> Hạ Long

Đi 2 chiều, đưa đi đón về, xe không ở lại chờ. Giá đã bao gồm phí cao tốc 500k.

Giá 5,400K giảm còn 3,600K

GIỮ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN NHÉ

Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài

Top
Xe tiện chuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài : 1900 0370
Chào mừng bạn đã đến với TaxiGo.
Nếu cần thông tin hãy chat với mình nhé.
Chào bạn :)
✓ Đã gửi
Đặt xe ngay
Chat trực tuyến
Liên hệ