Hà Nội => Sapa 1 chiều

Đi một chiều. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 360k.

Giá 3,500K giảm còn 2,700K

Hà Nội <=> Sapa 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Sapa 50km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 700k, phí chờ.

Giá 4,500K giảm còn 3,500K

Hà Nội <=> Sapa 3 ngày

Đi 2 chiều, 3 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Sapa 60km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 600k. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 700k, phí chờ.

Giá 5,700K giảm còn 4,200K

Hà Nội <=> Sapa 4 ngày

Đi 2 chiều, 4 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Sapa 60km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 900k. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 700k, phí chờ.

Giá 7,000K giảm còn 5,400K

Hà Nội => Sapa 1 chiều

Đi một chiều. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 360k.

Giá 4,000K giảm còn 3,200K

Hà Nội <=> Sapa 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Sapa 50km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 700k, phí chờ.

Giá 5,500K giảm còn 4,000K

Hà Nội <=> Sapa 3 ngày

Đi 2 chiều, 3 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Sapa 60km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 600k. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 700k, phí chờ.

Giá 7,000K giảm còn 4,900K

Hà Nội <=> Sapa 4 ngày

Đi 2 chiều, 4 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Sapa 60km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 900k. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 700k, phí chờ.

Giá 8,500K giảm còn 6,400K

Hà Nội => Sapa 1 chiều

Đi một chiều. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 360k.

Giá 6,000K giảm còn 5,000K

Hà Nội <=> Sapa 2 ngày

Đi 2 chiều, 2 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Sapa 50km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 300k. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 700k, phí chờ.

Giá 8,000K giảm còn 5,800K

Hà Nội <=> Sapa 3 ngày

Đi 2 chiều, 3 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Sapa 60km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 600k. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 700k, phí chờ.

Giá 9,000K giảm còn 7,000K

Hà Nội <=> Sapa 4 ngày

Đi 2 chiều, 4 ngày xe ở lại phục vụ. Miễn phí đi lại tại Sapa 60km. Lái xe ăn nghỉ theo đoàn. Nếu lx tự túc phát sinh 900k. Giá trọn gói đã bao gồm phí cao tốc 700k, phí chờ.

Giá 10,500K giảm còn 8,500K

GIỮ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN NHÉ

Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài
  • Taxi Nội Bài

Top
Xe tiện chuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài : 1900 0370
Chào mừng bạn đã đến với TaxiGo.
Nếu cần thông tin hãy chat với mình nhé.
Chào bạn :)
✓ Đã gửi
Đặt xe ngay
Chat trực tuyến
Liên hệ