Hỗ trợ: xetienchuyen247@gmail.com Điện thoại: 19000370

1000đ/phút - Phục vụ 24/7

TAXI ĐƯỜNG DÀI

Taxi Hà Nội đi Tỉnh

Hà Nội - Nam Định

Hà Nội - Nam Định 635.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Ninh Bình

Hà Nội - Ninh Bình 683.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Thái Bình

Hà Nội - Thái Bình 770.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Thanh Hoá

Hà Nội - Thanh Hoá 1.136.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Hà Nam

Hà Nội - Hà Nam 435.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Hưng Yên

Hà Nội - Hưng Yên 452.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Hải Dương

Hà Nội - Hải Dương 550.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Hải Phòng

Hà Nội - Hải Phòng 800.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Quảng Ninh

Hà Nội - Quảng Ninh 1.164.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Taxi đi điểm Du Lịch

Hà Nội  -  Miền Bắc

Hà Nội - Miền Bắc 450.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Đà Nẵng - Miền Trung

Đà Nẵng - Miền Trung

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hồ Chí Minh -  Miền Nam

Hồ Chí Minh - Miền Nam

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Taxi Sân Bay đi Tỉnh

Sân Bay Nội Bài - Tỉnh

Sân Bay Nội Bài - Tỉnh

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sân Bay Tân Sơn Nhất - Tỉnh

Sân Bay Tân Sơn Nhất - Tỉnh

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sân Bay Đà Nẵng - Tỉnh

Sân Bay Đà Nẵng - Tỉnh

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sân Bay Cam Ranh - Tỉnh

Sân Bay Cam Ranh - Tỉnh

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Taxi Sân bay

Taxi Sân bay Nội Bài

Taxi Sân bay Nội Bài

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Taxi Sân bay Tân Sơn Nhất

Taxi Sân bay Tân Sơn Nhất

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Taxi Sân bay Đà Nẵng

Taxi Sân bay Đà Nẵng

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Taxi Sân bay Cam Ranh

Taxi Sân bay Cam Ranh

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Taxi Sài Gòn đi Tỉnh

Sài Gòn - Bình Phước

Sài Gòn - Bình Phước 770.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sài Gòn - Tây Ninh

Sài Gòn - Tây Ninh 730.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sài Gòn - Đồng Nai

Sài Gòn - Đồng Nai 230.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sài Gòn - Bình Dương

Sài Gòn - Bình Dương 240.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sài Gòn - Bà Rịa Vũng Tàu

Sài Gòn - Bà Rịa Vũng Tàu 580.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sài Gòn - Long An

Sài Gòn - Long An 440.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sài Gòn - Đồng Tháp

Sài Gòn - Đồng Tháp 1.100.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sài Gòn - An Giang

Sài Gòn - An Giang 1.400.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sài Gòn - Tiền Giang

Sài Gòn - Tiền Giang 560.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Top