Hỗ trợ: xetienchuyen247@gmail.com Điện thoại: 19000370

1000đ/phút - Phục vụ 24/7

TAXI ĐƯỜNG DÀI

Taxi Hà Nội đi Tỉnh

Hà Nội - Nam Định

Hà Nội - Nam Định 635.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Nghệ An

Hà Nội - Nghệ An 2.123.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Quảng Ninh

Hà Nội - Quảng Ninh 1.164.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Hải Dương

Hà Nội - Hải Dương 550.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Hải Phòng

Hà Nội - Hải Phòng 800.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Yên Bái

Hà Nội - Yên Bái 1.115.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Lào Cai

Hà Nội - Lào Cai 2.010.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Hoà Bình

Hà Nội - Hoà Bình 580.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hà Nội - Bắc Giang

Hà Nội - Bắc Giang 443.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Taxi đi điểm Du Lịch

Hà Nội  -  Miền Bắc

Hà Nội - Miền Bắc 450.000đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Đà Nẵng - Miền Trung

Đà Nẵng - Miền Trung

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Hồ Chí Minh -  Miền Nam

Hồ Chí Minh - Miền Nam

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Taxi Sân Bay đi Tỉnh

Sân Bay Nội Bài - Tỉnh

Sân Bay Nội Bài - Tỉnh

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sân Bay Tân Sơn Nhất - Tỉnh

Sân Bay Tân Sơn Nhất - Tỉnh

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sân Bay Đà Nẵng - Tỉnh

Sân Bay Đà Nẵng - Tỉnh

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sân Bay Cam Ranh - Tỉnh

Sân Bay Cam Ranh - Tỉnh

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Top